Grøn kommune

MERE NATUR
Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur.
Hensynet til erhverv er ikke vigtigere end naturhensyn.

BÆREDYGTIGHED
Økologi skal fremmes i Hedensted kommune. Af hensyn til naturen og borgernes helbred ønsker SF at fremme brugen af økologi i de kommunale madordninger.

VÆKST ER IKKE LIG MED VELFÆRD
Vi ønsker vækst i omsorg og uddannelse 
Grøn omstilling kan være et vækstområde: grøn transport, vedvarende energi, energioptimering, genanvendelse
Deleøkonomi: samkørsel, delebiler

AFFALDSHÅNDTERING
Kildesortering af husholdningsaffald og afhentning af flere fraktioner
Grønt affald indsamles og bruges til bioforgasning
Minimere plastaffald
Indsats mod mikroplast (Hedensted spildevand)

FLERE CYKELSTIER
SF arbejder for flere og bedre cykelstier, for at gøre det mere attraktivt at være cykelpendler.
Alle børn har ret til en sikker cykelvej til skole.
Cykling er godt for både sundhed og miljø 


HAVDAMBRUG
Havdambrug skal udfases, fordi miljøbelastningen er for stor. Opdræt af fisk skal ske på bæredygtige, landbaserede anlæg med recirkulering af vandet

KLIMA OG SUNDHED
Alle politiske beslutninger skal konsekvensvurderes i forhold til klima og sundhed

12 GRØNNE INDSATSOMRÅDER: FRA KLIMAKRISE TIL BÆREDYGTIG FREMTID

1. KILDESORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD
Husholdningsaffald afhentes i flere fraktioner, herunder ”det grønne affald”, der anvendes til bioforgasning (f.eks. i samarbejde med Hedensted Spildevand)
2. ETABLERING AF KLIMA- OG ENERGIRÅD 
Borgerne inddrages i arbejdet for at sikre medejerskab og engagement
3. EN GRØN BUNDLINJE
Alle kommunale beslutninger skal vurderes i forhold til konsekvenser for klima og miljø.
4. MERE NATUR
God natur er let at miste og svær at skabe. Vi skal værne om den natur vi har gennem pleje og udvikling, så naturværdierne bevares og øges.Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur.
Hensynet til erhverv er ikke vigtigere end naturhensyn
5. ØKOLOGI
Af hensyn til naturen og borgernes helbred ønsker SF at fremme økologi i de kommunale madordninger.
6. GRØN OG VELFUNGERENDE OFFENTLIG TRANSPORTOffentlig transport er grøn transport. Hvis vi skal sikre, at vores borgere har adgang til job og uddannelse, er det vigtigt, vi har en veludbygget offentlig transport. Vi skal som minimum bevare de busruter vi har i dag, og tilbyde velfungerende flextrafik hvor der ikke er busser.
7. RENT DRIKKEVAND
SF kæmper for at begrænse brugen af giftstoffer og fremme økologien. Sprøjtegift kan sive ned i jorden og forurene grundvandet, hvor vores drikkevand kommer fra. Hvis vi forsat vil have rent drikkevand i hanerne, skal sprøjtegiftene væk fra områder med drikkevand – SF kæmper for at begrænse brugen af giftstoffer og fremme økologi.”
8.  KLIMAKOMMUNE
Aftale med DN om klimakommune forpligtiger til at reducere kommunens CO2-udledning med minimum to procent hvert år og minimum i fem år
9. MEDLEMSSKAB AF KIMO
Kommunernes Internationale Miljø Organisation
KIMO beskæftiger sig bl.a. med fiskeri, landbrug, turisme og fritidsaktiviteter, der alle er tæt forbundet med kravet om et rent havmiljø.
10. KOMMUNALE ELBILER
CO2 neutral transport er en stor udfordring i en geografisk stor landkommune. For at nedbringe CO2 udledning og fremme overgangen til VE er alle kommunale biler eldrevne inden 2030
11. UDFASNING AF HAVBRUG
Landbaserede laksebrug med recirkulering af vandet er det bæredygtige alternativ til havbrug. De eksisterende havbrug udfases over en 10-årig periode

Ingen kommentarer:

Send en kommentar