Børn og unge

DAGPASNING
Normeringerne skal styrkes, så børnene får den omsorg, vejledning og læring, der skal ruste dem til resten af livet.

Vi skal bevare pasningsmuligheder i alle vore lokalsamfund, og det gør vi bedst med flere dagplejere.
Dagplejen er det gode, lokale pasningstilbud

FOLKESKOLEN
Alle børn, uafhængig af baggrund, skal komme godt fra start, og Folkeskolen skal være et sted hvor ulighed mindskes.
Folkeskolereformen fejlede på flere områder. Det skal vi have rettet op på for at skabe en folkeskole med de rette rammer og en kvalitet, der skal sikre, at vores børn kommer sikkert videre i deres ungdomsliv.
SF vil have kortere skoledage og loft over lærernes undervisningstimer
Den decentrale struktur er en vigtig del af kommunens DNA, og vil bevare den decentrale folkeskole, som lokalområdets kulturcenter og omdrejningspunkt

UNGE
Billigere og bedre busdrift især til unge
Gratis tandpleje for unge
Læreplads- og sociale klausuler i kommunen
Flere billige ungdomsboliger
Fokus på demokratiudvikling


Ingen kommentarer:

Send en kommentar