mandag den 1. maj 2017

SF´s politik bygger på følgende bærende principper:
a) Bæredygtighed og grøn omstilling
b) Fællesskaberne skal styrkes
c) Involvering og samskabelse
d) Tidlig indsats
e) Ansvarlighed og medansvar
f) Tillid til medarbejderne
g) Alle skal have lige mulighed
Billedresultat for bæredygtighed