Borgernes kommune

UDVIKLING AF DET LOKALE DEMOKRATI
(1) Åbne gruppemøder
(2) Borgerforslag
(3) Opgaveudvalg, temaudvalg, borgerudvalg
(4) Livestreaming fra byrådsmøder
(5) Byrådsmøder i lokalsamfundene
(6) Borgernes Forsamlingshus

(1) ÅBNE GRUPPEMØDER
Alle der sympatiserer med SF´s lokale arbejde og ikke er medlem af et andet parti/liste i byrådet kan deltage og være med til at kvalificere SF´s arbejde i byrådet, og skabe et nyt lokalt netværk

Vi mødes en gang om måneden, som udgangspunkt mandag aften før byrådsmøderne kl 18.00 i mødelokalerne på Rådhuset i Hedensted. Se mødeplan på http://sf-hedensted.dk
Kontakt Torsten Petersen: torsonne@gmail.com eller mobil 24961370

(2) BORGERDREVNE FORSLAG: SAML 500 UNDERSKRIFTER OG FÅ DIT FORSLAG I BYRÅDET 
Da kommunalreformen i 1970 skar ned på antallet af kommuner, fra 1388 til 277, øgede man distancen mellem politikere og borgere. Ved en lignende reform for godt ti år siden gjorde man afstanden mellem beslutningstagere og dem, det hele handler om, endnu længere.
Blandt andet derfor giver det god mening at lade borgere komme tættere på, og give dem muligheden for at få deres forslag behandlet direkte i byrådssalen.
Vi vil gerne give borgerne muligheder for aktivt at deltage i det lokale demokrati, og være med i beslutningsprocesserne. Og dette er blot én af mulighederne.
SF’s forslag indebærer et krav om underskrifter. Det betyder, at der minimum skal være 500 borgere, som er enige med dig. Dette kan let håndteres ved hjælp af NemID via Hedensted Kommunes hjemmeside
Et lignende forslag er vedtaget i Folketinget. Her skal et beslutningsforslag behandles, hvis 50.000 borgere har skrevet under.

(3) OPGAVEUDVALG, BORGERUDVALG, TEMAUDVALG
Borgerne inviteres direkte ind i det politiske maskinrum og sidder med i rådgivende udvalg med specifik opgave, byrådet laver udvalgets komisorium

5 byrådsmedlemmer, 10 borgere, ad hoc udvalg, der arbejder indtil opgaven er løst §17,4 udvalg, f. eks. bæredygtighed, Socialøkonomisk virksomhed, etc.
(4) LIVESTREAMING FRA BYRÅDSMØDERNE
Byrådet kommer længere og længere væk fra borgerne, møder refereres ikke i pressen
hvordan bliver debatten på møderne mere spændende?

(5) BYRÅDSMØDERNE UD I LOKALSAMFUNDET
Byrådsmøderne afholdes på skift i egnede lokaler på skoler, i forsamlingshuse eller lignende
Borgerne inviteres til temamøde med byrådet f. eks. 17.00 (fyraftensmøde) med tema af lokal interesse planlagt i samarbejde med lokalområdet/lokalråd


(6) BORGERNES FORSAMLINGSHUS
SF var med til at starte Borgernes Forsamlingshus, et uformelt forum, hvor borgere, politikere og kommunalt ansatte mødes på lige fod, for at udveksle ideer, tanker og erfaringer
Ingen kommentarer:

Send en kommentar